0
ilość: 0
wartość: 0,00 
koszykdo kasy

Oferta

Projekty

 • Koncepcje architektoniczne
 • Projekty budowlane- do uzyskania pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki biurowe, usługowe, przemysłowe, użyteczności publicznej)
 • Projekty architektury zabytkowej (wszelkie przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków lub leżące w strefie konserwatorskiej)
 • Projekty ogrodów i zieleni
 • Projekty wnętrz
 • Adaptacje
 • Fotorealistyczne wizualizacje 3D
 • Drobne projekty typu garaże, zadaszenia, ogrody zimowe, rozbudowy i przebudowy obiektów

Obsługa formalno-prawna

 • Kompletowanie dokumentacji do uzyskania warunków zabudowy
 • Pozyskiwanie warunków od gestorów sieci (energia, wod-kan, gaz)
 • Dokonywanie wszelkich analiz MPZP (miejscowego palnu zagospodarowania Przestrzennego) dla konkretnej inwestycji
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej do przeprowadzenia odbioru budynku
 • Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na budowie

Dokumenty specjalistyczne

 • Badania gruntu
 • Mapy geodezyjne do celów projektowych
 • Ekspertyzy konstrukcyjno- budowlane
 • Inwentaryzacje architektoniczne i budowlane
 • Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót
 • Dokumentacje przetargowe / Zamówienia Publiczne

Oferta dla developerów

 • bilanse terenów
 • pozyskiwanie warunków zabudowy
 • inwentaryzacje lokali i budynków
 • projekty architektoniczno-budowlane dla Państwa klientów
 • projekty wnętrz i aranżacje dla Państwa klientów
 • ekspertyzy architektoniczno-budowlane
 • konsultacje i doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • doradztwo prawno-administracyjne (od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy po uzyskanie pozwolenia na budowę)