0
ilość: 0
wartość: 0,00 
koszykdo kasy

Brda-I
35m2 „na zgloszenie”

1.230,00 

warunki zakupu:

Projekt będzie realizowany „na zgłoszenie”

(w przypadku chęci skorzystania z drogi „pozwolenia na budowę”, należy zakupić ten projekt)

Po zakupie projektu zostanie do Państwa wysłana Umowa, dopiero po jej podpisaniu i odesłaniu do nas 2 egzemplarzy, projekt zostanie Państwu udostępniony. Dokumentacja będzie zawieszona na stronie www i poczeka na ściągnięcie na dysk i samodzielny wydruk.

Zakup pojedynczego projektu- oznacza zakup jednej licencji na 1 obiekt ( w przypadku kolejnych domków należy zakupić ponownie projekt).

Kategorie: ,
Opis

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY „BRDA”
PROJEKT ZAWIERA:
1. Stronę tytułową
2. Stronę z autorami projektu oraz miejscem na uzupełnienie nazwy i adresu inwestycji, adresu oraz danych
inwestora, autorów adaptacji.
3. Stronę z informacją o prawach autorskich, zasadach wykorzystania projektu oraz zasad wprowadzania zmian
adaptacyjnych.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ARCHITEKTURA:
1. OPIS TECHNICZNY:
– Dane ogólne, program użytkowy
– Zestawienie powierzchni użytkowych
– Podstawowe dane gabarytowe
– Forma i funkcja
– Warunki lokalizacyjne
– Rozwiązania materiałowe
– Wentylacja
– Ochrona przeciwpożarowa
– Instalacje
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
A-1. Rzut parteru
A-2. Rzut antresoli
A-3. Rzut dachu
A-4. Przekrój A-A
A-5. Przekrój B-B
A-6. Elewacje 1-2, 3-4
A-7. Elewacje 2-3
A-8. Elewacja 1-4
KONSTRUKCJA:
1. OPIS TECHNICZNY:
– Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
– Ogólna charakterystyka konstrukcji
– Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
– Opis projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych
– Materiały konstrukcyjne
– Zabezpieczenie materiałów i izolacje
– Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
K-1. Rzut posadowienia
K-2. Rzut przyziemia
K-3. Rzut ścian parteru
K-4. Rzut stropu poddasza
K-5. Rzut konstrukcji dachu
K-6. Przekrój A-A
INSTALACJE SANITARNE:
1. OPIS TECHNICZNY:
– Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
– Instalacja wodociągowa
– Instalacja kanalizacji sanitarnej
– Instalacja centralnego ogrzewania
– Wentylacja grawitacyjna
– Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
– Karty katalogowe
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
S1. Rzut parteru- instalacja z.w, c.w.u i kan. sanit.
S2. Rzut antresoli- instalacja z.w, c.w.u i kan. sanit.
S3. Rzut dachu-instalacja kan.sanit.
S4. Rozwinięcie instalacji z.w i c.w.u
S5. Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej
S6. Rzut parteru- instalacja c.o
S7. Rzut antresoli- instalacja c.o
S8. Wentylacja grawitacyjna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
1. OPIS TECHNICZNY:
– Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
– Opis zasilania obiektu
– Rozdzielnia główna
– Instalacja odbiorcza w budynku
– Instalacja połączeń wyrównawczych
– Ochrona przeciwporażeniowa
– Instalacja odgromowa
– Instalacja przeciwprzepięciowa
– Bilans mocy
– Uwagi końcowe do instalacji wewnętrznych
2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
IE-1. Rzut parteru- instalacja zasilania i gniazd wtykowych
IE-2. Rzut antresoli- instalacja zasilania i gniazd wtykowych
IE-3. Rzut parteru- instalacja oświetlenia
IE-4. Rzut antresoli- instalacja oświetlenia
IE-5. Rzut dachu-instalacja odgromowa
IE-6. Schemat RG
5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO ODPOWIEDNICH IZB