0
ilość: 0
wartość: 0,00 
koszykdo kasy

Brda-II
80m2 „na pozwolenie”

6.150,00 

warunki zakupu:

Projekt będzie przygotowany w wersji papierowej od razu do złożenia  „na pozwolenie na budowę” .

Po zakupie projektu zostanie do Państwa wysłana Umowa, dopiero po jej podpisaniu i odesłaniu do nas 2 egzemplarzy, projekt zostanie do Państwa wysłany kurierem.

Zakup pojedynczego projektu- oznacza zakup jednej licencji na 1 obiekt ( w przypadku kolejnych domków należy zakupić ponownie projekt).

Kategorie: ,
Opis

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY „BRDA”

PROJEKT ZAWIERA:
1. Stronę tytułową projektu Architektoniczno- Budowlanego.
2. Stronę z autorami projektu oraz miejscem na autorów adaptacji i sprawdzających.
3. Stronę z informacją o prawach autorskich, zasadach wykorzystania projektu oraz zasad wprowadzania zmian adaptacyjnych.
4. Spis treści
5.Część architektoniczno- budowlaną:

ARCHITEKTURA:

OPIS TECHNICZNY:

 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego
 2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy
 3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna
 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
 5. Kategoria geotechniczna obiektu oraz informacje o sposobie posadowienia
 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
 7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
 8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
 9. Uwagi
 10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznym możliwości wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenie w energie i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewania lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła.
 11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie strefie ogrzewanej.
 12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego.
 13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

– Rzut parteru i antresoli 1                                     skala 1:100      rys. A-1

– Rzut antresoli 2 i dachu                                       skala 1:100      rys. A-2

– Przekroje                                                            skala 1:100      rys. A-3

– Elewacje                                                             skala 1:100      rys. A-4

 1. Uprawnienia projektantów oraz przynależności do odpowiednich izb.

 

PROJEKT TECHNICZNY „BRDA”

PROJEKT ZAWIERA:
1. Stronę tytułową projektu Technicznego.
2. Stronę z autorami projektu oraz miejscem na autorów adaptacji i sprawdzających.
3. Stronę z informacją o prawach autorskich, zasadach wykorzystania projektu oraz zasad wprowadzania zmian adaptacyjnych.

 1. Spis treści
 2. Część techniczną:

KONSTRUKCJA:

OPIS TECHNICZNY:

 1. Cel i zakres opracowania
 2. Podstawa opracowania
 3. Opis warunków wodno-gruntowych
 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
 5. Uwagi końcowe
 6. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

– Fundamenty                                                                           skala 1:50;25    rys. K-01

– Konstrukcja parteru oraz połączenia                                        skala 1:50;25    rys. K-02

– Konstrukcja stropów                                                               skala 1:50         rys. K-03

– Konstrukcja ścian szczytowych                                               skala 1:50;25    rys. K-04

– Konstrukcja dachu                                                                 skala 1:100       rys. K-05

INSTALACJE SANITARNE:

OPIS TECHNICZNY:

 1. Podstawa opracowania
 2. Zakres opracowania
 3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3. Instalacja C.O.

3.4. Wentylacja grawitacyjna

 1. Uwagi końcowe

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

– Rzut parteru- instalacja wodna                                                skala 1:100       rys. IS-01

 • – Rzut parteru- instalacja c.o. oraz went. grawitacyjna skala 1:100 IS-02
 • – Rzut antresoli 1- instalacja c.o. oraz went. grawitacyjna skala 1:100 IS-03
 • – Rzut antresoli 2- instalacja c.o. skala 1:100 IS-04
 • – Rzut parteru- kanalizacja sanitarna skala 1:100 IS-05
 • – Rzut antresoli 1- kanalizacja sanitarna skala 1:100 IS-06
 • – Rozwinięcie instalacji wodnej skala 1:100 IS-07
 • – Rozwinięcie instalacji c.o. skala 1:100 IS-08
 • – Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej skala 1:100 IS-09
 • – Projektowana wentylacja wywiewna grawit.- przekrój skala 1:100 IS-10

– Schemat pompy ciepła                                                          skala 1:100       rys. IS-11

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OPIS TECHNICZNY:

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Podstawa prawna opracowania

1.4. Podstawa opracowania

 1. Opis zasilania obiektu
 2. Rozdzielnia główna
 3. Instalacja odbiorcza w budynku
 4. Instalacja teletechniczna
 5. Instalacja połączeń wyrównawczych
 6. Ochrona przeciwporażeniowa
 7. Instalacja piorunochronna
 8. Instalacja przeciwprzepięciowa
 9. Bilans mocy
 10. Uwagi końcowe do instalacji wewnętrznych

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

 • – Rzut parteru- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych skala 1:100 IE-1
 • – Rzut antresoli 1- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych skala 1:100 IE-2
 • – Rzut antresoli 2- Instalacja zasilania i gniazd wtykowych skala 1:100 IE-3
 • – Rzut parteru- Instalacja oświetlenia skala 1:100 IE-4
 • – Rzut antresoli 1- Instalacja oświetlenia skala 1:100 IE-5
 • – Rzut antresoli 2- Instalacja oświetlenia skala 1:100 IE-6
 • – Rzut dachu- instalacja odgromowa skala 1:100 IE-7
 • – Schemat RG skala 1:100 IE-8